.

จัดการศึกษาเด่นล้ำ  คุณธรรมนำความรู้  ควบคู่เทคโนโลยี   มีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
นายวิเชียร แก่นไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

  บันทึกการแสดงสด งานคืนสู่เหย้าชาวคุรุฯ60
 

 

ค่านิยมไทย 12 ประการที่นักเรียนควรปฎิบัตร เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 
           ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
รายชื่อนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า 
      ประกาศ รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ประเภทโควต้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 
       กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป       * ระเบียบการรับสมัครนักเรียนและใบสมัคร&nb
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 20-22 พ.ค. 2560 
      ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)จัดอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
โลโก้ ผลิตภัณฑ์กิจกรรม Start up 
       

แท็บเล็ต (Tablet) คือ อะไร 
      แท็บเล็ต (Tablet) คือ อะไร ???  หลายๆคนพอพูดถึง "แท็บเล็ต - Tablet" แล้วอาจจะงงว่ามันคืออะไร ?? แต่ถ้าพูดว่า iPad,Samsu

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน 
      อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งได้ ลงนามกันที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 

ยกเลิกพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ทั้ง ฉบับ และให้ใช้ร่างฉบับใหม่นี้แทน 
      เมื่อวันจันทร์ที่28 มี.ค. 54 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัด ประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเชิญตัวแทนผู้ป

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมโครงการรู้ทันภัยยาเสพติด ณ.หอประชุมศรีประชาสรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการมาประเมินต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% ณ ห้องศูนย์ Eric โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมแนวทางการเขียน SAR
พิธีรับโล่ เกียรติบัตร "เด็กดีศรีคุรุประชาสรรค์"

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 

 
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.81.119.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,226,512
 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
Tel : 056-481439  Fax : 056-481439
Email : khuruprachasanschool.ks@gmail.com webmaster: chai_ict@hotmail.com