.

จัดการศึกษาเด่นล้ำ  คุณธรรมนำความรู้  ควบคู่เทคโนโลยี   มีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
นายวิเชียร แก่นไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

        วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นลอยเคราะห์ บูชาพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนิยมทำเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณแม่พระคงคา ที่ได้อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ โดยประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณ ๗๐๐ ปีมาแล้ว 

 

  งานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ของเราก็ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับจังหวัด เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทองหลายรายการ เชิญร่วมชมและให้กำลังใจเหล่าตัวแทนนักเรียน ของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ของเราให้ได้ไปสานฝันต่อในระดับชาติกันด้วยนะคะ คลิ๊ก เพื่อเข้าดูผลการแข่งขันระดับจังหวัด

 

     คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ ครูคนใหม่ของโรงเรียน ได้แก่ครูสิริมา โพธิ์ทอง และ ครูวีระศักดิ์  จันทร์สุข ที่มาปฏิบัติหน้าที่  ในรั้ว ม่วง - ขาว คุรุประชาสรรค์ ซึ่งท่านผู้อำนวยการวิเชียร  แก่นไร่ ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับและแสดงความยินดี อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558


คนเก่งของเรา นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงพื้นบ้าน ระดับจังหวัดชัยนาท

 

     ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ สพม.5  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ในการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มี นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดี จากนายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ในฐานะโรงเรียนเจ้าภาพในการจัดการประชุม

 

          

      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารมย์ สุดมี บุคลากรครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เข้ารับโล่รางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู่มอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

 

ค่านิยมไทย 12 ประการที่นักเรียนควรปฎิบัตร เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมสามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
              เมื่อวันอาทิตย์  ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้เป็นสถานที่จัดการประชุมสามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท
การประชุมเสวนาประชาคม ของภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          เมื่อช่วงสายของวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้จัดการประชุมเสวนาประชาคม ของภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการชี้แจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน 
           เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียน อีกทั้ง
คณะนิเทศตรวจเยี่ยม รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
            เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  12 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 10.30 น. คณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เข้าตรวจเยี่ยมชม  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเร
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
แท็บเล็ต (Tablet) คือ อะไร 
      แท็บเล็ต (Tablet) คือ อะไร ???  หลายๆคนพอพูดถึง "แท็บเล็ต - Tablet" แล้วอาจจะงงว่ามันคืออะไร ?? แต่ถ้าพูดว่า iPad,Samsu

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน 
      อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งได้ ลงนามกันที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 

ยกเลิกพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ทั้ง ฉบับ และให้ใช้ร่างฉบับใหม่นี้แทน 
      เมื่อวันจันทร์ที่28 มี.ค. 54 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัด ประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเชิญตัวแทนผู้ป

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาโปรแกรม Flash หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมเสวนาประชาคม ของภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน
รับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ผอ. วิเชียร แก่นไร่
อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องร่อนพลังยาง โดยกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 12 กันยายน 2558

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


ข่าวการศึกษา
 

 

 

 

 
 

  เพื่อคุณครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย 

  เก็บมาฝาก
ทีวีออนไลน์
สถานีวิทยุออนไลน์
สารบัญเว็บ
พจนานุกรมออนไลน์
ดิกชันนารีออนไลน์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ตรวจล๊อตเตอรี่
เช็คราคาอปกรณ์คอมฯ

มุมวิชาการ 
 ศูนย์ปฎิบัติการ GPA
กลุ่มส่งเสริมประเมินผล
สำนักเทคโนฯการสอน
สำนักวิชาการ,มาตรฐาน
สำนักทดสอบฯ
ตรวจผลงานวิชาการ
สอบ A-net O-net

แผนฯเศรษฐกิจพอเพียง 
*กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
*กลุ่มสาระฯภาษาไทย
*กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
*กลุ่มสาระฯศิลปะ
*กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
*กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
*กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
*กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.163.7.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 896,309
 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
Tel : 056-481439  Fax : 056-481439
Email : khuruprachasanschool.ks@gmail.com webmaster: chai_ict@hotmail.com