.

จัดการศึกษาเด่นล้ำ  คุณธรรมนำความรู้  ควบคู่เทคโนโลยี   มีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
นายวิเชียร แก่นไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ค่านิยมไทย 12 ประการที่นักเรียนควรปฎิบัตร เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอแสดงความยินดี 
      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือฯปีการศึกษา 2559 
      กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผุ้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560 ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
แบบฟอร์มกิจกรรมการเรียนรู้ 
       แบบฟอร์มกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2559 คลิกที่นี่
นักเรียน “รักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2559 
       นักเรียน “รักการอ่าน” ประจำปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
แท็บเล็ต (Tablet) คือ อะไร 
      แท็บเล็ต (Tablet) คือ อะไร ???  หลายๆคนพอพูดถึง "แท็บเล็ต - Tablet" แล้วอาจจะงงว่ามันคืออะไร ?? แต่ถ้าพูดว่า iPad,Samsu

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน 
      อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งได้ ลงนามกันที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 

ยกเลิกพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ทั้ง ฉบับ และให้ใช้ร่างฉบับใหม่นี้แทน 
      เมื่อวันจันทร์ที่28 มี.ค. 54 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัด ประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเชิญตัวแทนผู้ป

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาโปรแกรม Flash หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมโครงการรู้ทันภัยยาเสพติด ณ.หอประชุมศรีประชาสรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการมาประเมินต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% ณ ห้องศูนย์ Eric โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมแนวทางการเขียน SAR
พิธีรับโล่ เกียรติบัตร "เด็กดีศรีคุรุประชาสรรค์"

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 

 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.190.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,136,896
 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
Tel : 056-481439  Fax : 056-481439
Email : khuruprachasanschool.ks@gmail.com webmaster: chai_ict@hotmail.com