.

จัดการศึกษาเด่นล้ำ  คุณธรรมนำความรู้  ควบคู่เทคโนโลยี   มีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
นายทนุธรรม ชัยบุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ๔ Rs พาโลกเย็นอย่างยั่งยืน หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย รู้รักษ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ประกาศโดย : : โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
วันที่ประกาศ : 2554-07-28
 
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.68.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,242,297
 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
Tel : 056-481439  Fax : 056-481439
Email : khuruprachasanschool.ks@gmail.com webmaster: chai_ict@hotmail.com